Getuigschriften

To whom it may concern :

This is to confirm that Mr. Goosens was employed by our Dutch subsidiary Sky Trading B.V. for the period commencing August 1989 till June 1991. Mr, Goosens was employed as my personal chauffeur and performed other security related functions both for the Company and me whilst I lived in Amsterdam.

Mr. Goosens has always performed his duties diligently, punctually and honestly. I give him my full recommendation and wish him succes for the future. Should you reguire further information I can be contacted in London.

Yours sincerely,  C. Braun, Director.

In de periode van 1 juni 1991 tot 1 augustus 1994 heeft de heer J.H. Goosens als directiechauffeur ondergetekende, in die periode als vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Credietverzekeringsmaatschappij N.V., met een dienstauto gereden. Zonder enig voorbehoud zijn de ervaringen met de heer Goosens buitengewoon gunstig. Niet alleen is hij een zeer ervaren en betrouwbare chauffeur, die ook onder moeilijke omstandigheden veilig rijdt, maar bovendien iemand met een uiterst service gerichte instelling. Zowel in het land als in het buitenland(Engeland, Duitsland, België en Zwitserland) toont de heer Goosens over een helder oriëntatievermogen te beschikken. Mede door zijn politionele achtergrond is hij voortdurend alert op veiligheid. Door verschillende opleidingen, die hij telkens met goed gevolg heeft afgesloten, is zijn kennis als directiechauffeur op peil gebleven en aangescherpt. Last but not least wil ik nog noemen dat gedurende de vele uren die wij samen in de auto door moesten brengen de heer Goosens altijd prettig gezelschap is gebleken, gekenmerkt door discretie en een opgeruimd humeur.

Mr. drs. D.J. Bruinsma.

De heer Goosens heeft in dienst van Interseco, in opdracht van X-bank, de afgelopen 2,5 jaar op uitstekende wijze over mijn en mijn vrouw’s veiligheid gewaakt. Op haast onmerkbare wijze heeft hij ons de afgelopen jaren begeleid en van de nodige beveiligingsadviezen voorzien. Het heeft ons een bijzonder veilig gevoel gegeven de heer Goosens in de buurt te weten. De heer Goosens was niet alleen een beveiligingsman op afstand maar kwam(op ons verzoek) regelmatig verslag uitbrengen, buiten het reguliere verslag om, over de voorgaande periode. Dat persoonlijke contact hebben wij altijd zeer op prijs gesteld. Mijn vrouw en ik wensen de heer Goosens héél veel succes in zijn verdere loopbaan.  Drs. H.L. D.

Geachte heer Goosens, hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor uw persoonlijke inzet tijdens de preventieve observatiewerkzaamheden en het beveiligen van de familie S. gedurende de periode 1998 tot en met 2002. Door uw positieve inzet en motivatie en uw accurate en efficiënte werkwijze, heeft u een bijzonder goede indruk achtergelaten en bewezen dat u uw vak verstaat. Wij wensen u veel succes in de toekomst.

Met vriendelijke groet, B.S. directie S.

De heer Goosens is bij Interseco werknemer geweest van 1 juli 1995 tot 1 juli 2004 als preventief observatie rechercheur, en van 1 juli 2004 tot 1 juli 2007 als rijinstructeur. Voor beide functies geldt dat de heer Goosens deze naar volle tevredenheid heeft uitgevoerd. De heer Goosens heeft altijd oog voor kwaliteit en neemt initiatieven indien er op dit terrein verbeteringen te realiseren zijn. Ook is het een persoon die innovatief is. Het aanpassen van bestaande rijopleidingen naar aanleiding van een veranderende opleidingsbehoefte, is meerdere malen door hem gerealiseerd. Het contact met externen is als bijzonder goed te benoemen. Wij wensen de heer Goosens zowel zakelijk als privé, veel goeds in de toekomst.

Interseco Training Services B.V.,  G.J. Schol, Directeur.

Hierbij verklaar ik dat de heer Jacobus Harmen (Koos) Goosens vanaf  11 juni 2009 tot 13 juli 2012 werkzaamheden heeft verricht voor de korpschef van de regiopolitie Noord-holland Noord. Koos was belast met de werkzaamheden behorende bij de functie van chauffeur van de korpschef. Koos was voor mij een uitstekende directiechauffeur en heeft in deze tijd laten zien dat hij servicegericht, gedegen, betrouwbaar, punctueel en professioneel zijn werkzaamheden uitvoert. Ik zeg hem hartelijk dank voor de fijne samenwerking en wens hem alle goeds voor de toekomst.

A. Rietstra, Korpschef politie Noord-holland Noord.

Als ambassadeur van België heb ik sedert 1 april 2017 beroep kunnen doen op de diensten van de heer Jacobus Harmen Goosens, en dit als chauffeur/bode. Betrokkene heeft zich met heel veel interesse gekweten van zijn functie als chauffeur die hij met volle overgave en in volle professionaliteit heeft uitgeoefend tot mijn grote tevredenheid. Hij heeft zich weten aan te passen aan de voor de ambassade eigen werkomstandigheden en zich in te schakelen in een teamcontext. Met oog voor netheid, veiligheid en orde heeft hij ook bijgedragen tot een goede en veilige werkomgeving. Mocht dit in de toekomst van nut zijn, dan beveel ik graag zijn diensten aan.

C. Hoornaert, Ambassadeur 

Om veiligheidsredenen en om de privacy van betrokkenen te waarborgen zijn enkele namen afgeschermd.