Module Brussel


Voor directiechauffeurs die regelmatig Brussel op de agenda hebben staan is de herhalingstraining module Brussel ontwikkeld.  Uit ervaring is gebleken dat Brussel voor de chauffeurs een lastig te nemen barrière is. Naast de hoge verkeersintensiteit wordt Brussel gekenmerkt door brede wegen met meerdere rijstroken en veel tunnels. De korte op- en afritten zijn minder voorspelbaar dan in Nederland.

Er wordt in deze training dan ook tijd besteed om de verschillende in- en uitvalroutes van Brussel te rijden, toegespitst op de locaties die de chauffeur in de praktijk zal bezoeken. In verband met de veiligheid worden belangrijke locaties verkend, zoals ziekenhuizen, politieposten en het hoofdkwartier van de NAVO. Verkenning van alternatieve routes die files op de Ring omzeilen leveren belangrijke tijdswinst op. Maar ook wettelijke kennis van zaken is belangrijk, zoals het nakomen van voorschriften met betrekking tot gebruik van navigatiesytemen, maximum snelheden en andere typisch Belgische voorschriften.

Met deze specifieke uitbreiding van kennis en ervaring wordt de chauffeur weerbaarder gemaakt en zal hij beter in staat zijn om  zijn werk in Brussel op het gewenste hoge niveau uit te voeren.

Inclusief de overnachting kost de tweedaagse module Brussel : €995,00.  ex BTW.

Leave a Comment