Vakopleiding Directiechauffeur CCV D1

Bedrijven en overheden zien terecht in dat personenvervoer van de topmanagers moet worden uitgevoerd door specialisten. Door het grote verkeersaanbod en de toenemende criminaliteit is directievervoer een taak geworden voor vakmensen.

De directiechauffeur draagt er zorg voor dat het directielid veilig en ongestoord kan werken tijdens de verplaatsing. Een gedegen voorbereiding, een perfecte voertuigbediening en voertuigbeheersing in alle omstandigheden zijn voorwaarden voor een goed uitgevoerde rit. VIP Quaestor heeft in samenwerking met Han Lacourt verkeersopleiding een programma ontwikkelt die de cursist alle vaardigheden aanleert die de hedendaagse directiechauffeur nodig heeft in zijn taakuitoefening. Daarbij wordt tevens uitgebreid stilgestaan bij de sociale vaardigheden en de attitude die van een professionele chauffeur wordt verlangd.

De opleiding wordt doorspekt met voorbeelden uit de rijke  praktijkervaring van de instructeurs in het directievervoer.  VIP Quaestor International  brengt daarbij ook kennis en ervaring in op het gebied van persoonsbeveiliging. (DKDB). Ten slotte heeft  Quaestor een uitgebreid netwerk in het directievervoer waarvan gebruik kan worden gemaakt bij het vinden van een passende werkkring.

Han Lacourt Verkeersopleiding is een traditioneel familiebedrijf en bestaat reeds 40 jaar. Het heeft in Leiden en omstreken een uitstekende naam. VIP  Quaestor International heeft veel kennis en ervaring in huis als het gaat om directievervoer. De unieke combinatie van deze bedrijven beschikt over de erkenning van het CCV (Contact Commissie Vakbekwaamheid van het CBR), het Ministerie van Justitie, nr. ND 2677 en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, nr. P 85716. De erkenning van deze instanties is een compliment voor de organisatie en staat borg voor de kwaliteit van de vakopleiding.

De opleidingsdagen starten vanaf het kantoor te Leiden aan de Maresingel 56.

Van het CCV kregen wij onlangs het slagingspercentage door voor onze opleidingen in 2014 : 83 % !!! Daar zijn wij uiteraard zeer blij mee! Het gemiddelde van alle opleiders lag namelijk in 2014 op 45 %. Om dit heugelijke feit te vieren en om ons marktaandeel te vergroten verlagen wij ons tarief :

De absoluut concurrerende prijs voor de vakopleiding Directiechauffeur CCV D1 bedraagt : €2.150,00 ex BTW en exclusief de examenkosten.

IMG_3653

5 Responses to "Vakopleiding Directiechauffeur CCV D1"

  • Anthony says:
  • K. Pauli says:
  • S. Breeuwer says:
  • Lars says:
  • Dennis says:
Leave a Comment