Vervolgopleiding Directiechauffeur CCV D2

Han Lacourt Verkeersopleidingen is vanaf de CCV D2-start in 2010 door het CCV erkend als officieel opleidingsinstituut om dit vervolg op de Vakopleiding Directiechauffeur te mogen verzorgen. Daarbij werd o.a. getoetst op het niveau van het opleidingsprogramma, instructie voertuigen, instructeurs en organisatie. Deze erkenning staat borg voor kwaliteit en duurzaamheid. 

Ook het Sociaal Fonds Taxi heeft Han Lacourt Verkeersopleiding erkend als officiële opleider voor de CCV D2-opleiding. Ook op deze opleiding kan 40 % ESF-subsidie worden aangevraagd (tot 1 juli 2012) door ondernemers in het luxe betaald personenvervoer.

In deze opleiding ligt de speciale focus op de beveiligende taak van de directiechauffeur. Daarnaast is verdieping gezocht in  preventieve observatietechnieken. Uw instructeur heeft ruim 10 jaar ervaring in deze onopvallende manier van persoonsbeveiliging voor de DKDB en grote bekende families in Nederland, maar ook in het buitenland.  Op het gebied van rijvaardigheid wordt van de CCV D2 kandidaat vooral verkeersinzichtelijk een hoger niveau verwacht dan de CCV D1-chauffeur. Oplossen van gecompliceerde verkeerssituaties en handig kunnen omspringen met kansen die zich in het verkeer voordoen zijn interessante trainingsdoelen. Tevens wordt de cursist getraind in het omgaan met gemiddeld hogere snelheden op provinciale wegen. Inhaaltechniek vormt daarom een belangrijk onderdeel van deze training. De voorbereiding van een rit krijgt de aandacht die het verdient, ook op het examen. De kandidaat dient voor aanvang van het examen een gedegen routebeveiligingsplan te overhandigen aan de examinator.

De opleiding van één week  zal op de 5e dag worden afgesloten met een examen. Dat het niveau een fors stuk hoger ligt dan het CCV D1 niveau blijkt alleen al uit de duur van het D2-examen : 145 minuten. Er is geen theorie-examen aan deze opleiding gekoppeld. Tarief: €2.750,00 ex BTW.

Nieuw is dat de opleiding in blokken van 2 dagen kan worden gevolgd. Dit vergt enige organisatie bij zowel opleider als cursist, maar biedt ook diverse voordelen in de planning van werk en opleiding.

Eindtermen waarop geexamineerd wordt zijn : Controles(voertuigtechnisch en beveiligingstechnisch), Voertuigbediening en -beheersing(functioneel schakelen met de automaat), Secundaire voertuigbediening(navigatiesysteem), Verkeersdeelneming (o.a. bochtentechniek  en inhalen), Bijzondere verrichtingen(keren), Beveiligingstactiek(volgcontroles uitvoeren, afschudden ongewenste volger, positie) Presentatie(beroepshouding). Ook zal de voorbereiding van een rit de aandacht krijgen die het verdient. De kandidaat krijgt de middag voorafgaand aan het examen gegevens waarmee hij/zij een rit kan voorbereiden. Aan de hand van een routebeveiligingsplan wordt de examenrit uitgewerkt. Daarbij zal extra aandacht gegeven moeten worden aan de veiligheid van de VIP.

De opleiding is bedoeld voor directiechauffeurs die in het bezit zijn van het certificaat CCV D1. Zonder dit CCV D1-certificaat is het niet mogelijk om het CCV D2-examen af te leggen. Chauffeurs in het bezit van een ander D1 certificaat(bijvoorbeeld CEP D1 , VIP 1 of  SRO niveau A) moeten dus eerst het CCV D1-examen afleggen. Lacourt verkeersopleidingen heeft daarvoor mogelijkheden ontwikkeld die op maat kunnen worden gemaakt.

Chauffeurs in het bezit van CCV D1 die vervolgopleidingen hebben gevolgd(D2,D3, SRO niveau B, VIP2) kunnen middels een verkorte applicatietraining aan het CCV D2 examen worden toegelaten.

Informeer naar de mogelijkheden. Wij denken graag met u mee. Onze nieuwe brochure 2012 is op aanvraag beschikbaar.

2 Responses to "Vervolgopleiding Directiechauffeur CCV D2"

  • Henk, Hoofddorp says:
Leave a Comment